Naturstyrelsens nye organisering er trådt i kraft

01-01-2019

Fra i dag har Naturstyrelsens 16 lokale enheder. Enhederne i Østsjælland og Midtjylland er nedlagt som led i en besparelsesrunde. Samtidig har 30 medarbejdere taget imod tilbud om frivillige fratrædelse.

Med nytårsklokkerne gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder rundt i hele landet. Enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt, og medarbejderne er rykket sammen med deres kollegaer på de omkringliggende enheder. Samtidig har 30 medarbejder taget imod tilbud om frivillig fratrædelse og en enkelt enhed har skiftet navn fra Vestsjælland til Midtsjælland.

Tilpasningen af Naturstyrelsen organisation sker, fordi der i de kommende år mangler 20 mio. kroner årligt for at få økonomien til at hænge sammen.

- Det er aldrig sjovt at skulle skrumpe en organisation. Vores ændringer kommer til at have betydning for mange af vores ansatte, hvor en del skifter arbejdssted, får nye arealer, som de skal lære at kende, mens 30 frivilligt har valgt at tage imod den fratrædelse, som vi tilbød. Vi har taget ændringerne meget alvorligt og forsøgt at køre en så god proces som muligt og tage flest mulige hensyn til vores ansatte, siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

I alt rykker 61 medarbejdere fra en enhed til en anden. Størstedelen flytter de to nedlagte enheder til Vestjylland og Hovedstaden, som bliver større. Samtidig omfordeles 94 af Naturstyrelsens arealer, så det fremover er en anden enhed, som forvalter arealet. Formålet med at omfordele knap 28.452 hektar er, at enhederne fremover følger kommunegrænserne i højere grad end i dag.

- Naturstyrelsen vil fortsat være at finde i hele landet. Danskerne vil fortsat møde folk i grønt tøj i skovene, på hederne og de andre naturområder, som vi forvalter. Vi bliver færre enheder, men vi har stadig et stort lokalkendskab – og det vil vi fortsat være kendt for, siger Peter Ilsøe.

Over de kommende år skal der desuden udliciteres opgaver, der svarer til cirka 70 årsværk. Med ændringerne vil Naturstyrelsen have reduceret sin samlede medarbejderstab med cirka 100 ansatte i 2021.

Læs mere om regeringens planer for udlicitering af skovdriften.

Kort: Sådan ser Naturstyrelsens lokale enheder ud fra den 1. januar 2019

Skovridere på de lokale enheder fra den 1. januar 2019:

 •         Blåvandshuk: Ulrik Lorenzen
 •         Bornholm: Søren Friese
 •         Fyn: Jakob Harrekilde Jensen
 •         Himmerland: Bendt E. Andersen
 •         Hovedstaden: Kim Søderlund
 •         Kronjylland: Peter Brostrøm
 •         Midtsjælland: Jens Peter Simonsen
 •         Nordsjælland: Jens Bjerregaard Christensen
 •         Storstrøm: Claus Jespersen
 •         Søhøjlandet: Søren Hald
 •         Sønderjylland: Inge Gillesberg
 •         Thy: Ditte Svendsen
 •         Trekantsområdet: Inken Breum Larsen
 •         Vadehavet: Bent Rasmussen
 •         Vendsyssel: Jesper A. Blom-Hansen
 •         Vestjylland: Poul Ravnsbæk