Bukkejagt: Hundeførere fra Schweiss-registret er klar til at eftersøge i hele landet

15-05-2019

178 hundeførere fra Schweiss-registret er klar til en eftersøgning, hvis jægere ikke kan finde den buk, de har skudt til.

Bukkejagten begynder 16. maj, og derfor er jægere landet over tidligt oppe. Det samme er de 178 hundeførere fra Schweiss-registret. Hundeførerne er sammen med deres hunde uddannet til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, og de har særligt bemyndigelse hertil. Registret er oprettet udelukkende af hensyn til vildtets tarv, så brug en af de lokale hundeførere fra Registret, hvis der er behov for en eftersøgning – de er der for det samme.

Hvis der i forbindelse med jagt på hjortevildt er tegn på, at dyret er ramt, og vildtet ikke er fundet inden for seks dagtimer, skal jægeren ifølge jagtloven tilkalde en legitimeret schweisshundefører fra Schweiss-registret, der varetages af Naturstyrelsen. Men det er en god ide at kontakte hundeføreren så snart man indser, at man ikke umiddelbart kan finde dyret, man har skudt til.

- Det er altid en god idé at tilkalde en legitimeret hundefører fra Schweiss-registret, hvis man har skudt til klovbærende vildt, og man ikke umiddelbart kan finde dyret. På den måde sikrer man den rigtige håndtering af situationen med det samme, og giver hundeføreren og hunden de bedste vilkår for at finde bukken – og dermed at sikre vildtets tarv. Både hund og fører er specielt udvalgt til og trænet i at opspore såret vildt. De har lov til at eftersøge på tværs af skel uden foregående tilladelse fra ejeren, og de har lov til at aflive anskudt vildt på anden mands jord, siger Ulrik Lorenzen, ansvarlig for Schweiss-registret i Naturstyrelsen.

Cirka 25 procent af alle de jagteftersøgninger, der foretages af Schweiss-registrets hundeførere, hvor jægeren ikke tror, vildtet er ramt, resulterer i et leveret stykke vildt. Det er altså en god ide at kontakte en schweisshundefører, selvom man tror, man ikke har ramt.

Alene på bukkejagtens første dag den 16. maj 2018 var der 666 eftersøgninger, og i den første uge af bukkejaften 2018 havde Schweiss-registrets hundeførere 1.714 eftersøgninger.  

 

Tre gode råd

Inden jagten:
Som jæger kan du med fordel forberede dig, inden du tager på jagt ved at besøge www.schweiss.dk. Her kan du altid finde en opdateret liste over dine lokale schweisshundeførere. Du kan også gå på www.schweiss.dk på din mobiltelefon, der kan bruge din aktuelle lokalitet til at vise dig de nærmeste hundeførere.

Efter skudafgivelse:
Når du har afgivet skud, og bukken ikke ligger tydeligt forendt (død), skal du nøje indprente dig stedet, hvor bukken var i skudøjeblikket og i hvilken retning, bukken flygtede.

Marker skudstedet tydeligt, og ring til den lokale schweisshundefører.

 

Fakta:

  • "Schweiss" er tysk, og betyder blod fra klovbærende vildt.
  • Schweiss-Registret består pt. af 178 frivillige hundeførere fordelt over hele Danmark, der med deres specialtrænede hunde står til borgernes rådighed.
  • Hundeførerne er ulønnede, men skal have godtgjort deres kørselsudgifter.

Yderligere oplysninger:

Skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen Blåvandshuk, tlf. 21418646, Obfuscated Email