Ny crossfitbane og stort friluftsområde indvies i Hanstholm

09-05-2019

Et stort aktivitetsområde i Hanstholm Byplantage, kaldet Hawskoven, er nu klar til at blive indtaget af borgere og turister med hang til frisk luft og motion.

Nu er det muligt at vågne op i soveposen til duften af frisk vesterhavsgus og lyden af bølgernes brusen. Den 27. oktober 2018 blev første spadestik taget til at omdanne et tidligere minkfarmområde til et stort rekreativt område: Hawskoven. Naturstyrelsen fejrer det nye store friluftsområde i Hanstholm Byplantage sammen med initiativtagerne i Hanstholm Rådet og Thisted Kommune med en stor indvielsesfest lørdag 11. maj 2019.  

- At alle nu kan afprøve deres kræfter, når en stor crossfitbane åbner i Hanstholm Byplantage, stemmer overens med, at danskernes foretrukne sted at dyrke motion, er i naturen. Når der skal restitueres, kan det gøres i bålhytten eller i de seks nye shelters, som aktivitetsområdet også byder på, siger skovrider Ditte Svendsen.

Da minkfarmene i 2017 var ryddet, henvendte Hanstholm Rådet, sig til Naturstyrelsen med ønsket om at indgå et partnerskabsprojekt, om anlæggelse og drift af et aktivitetsområde i Hanstholm Byplantage. For at gøre området mere attraktivt var idéen at skabe et stort nyt aktivitetsområde ”Hawskoven”, som også kan være et nyt udflugtsmål og skabe mere turisme i området.   

- Det nye aktivitetsområde er en realitet på grund af handlekraftige borgere i Hanstholm. Utallige frivillige kræfter har nu gjort det muligt for alle at opleve Hanstholm Byplantage på en ny måde. Det er et flot eksempel på, at vi med partnerskab kan realisere drømme om mere friluftsliv for alle, siger Ditte Svendsen.

Aktivitetsområdet består af to arealer, der er adskilt af et 25 meter bredt træbælte. I det østlige areal på cirka 1 hektar er der seks shelters fordelt udover området, et centralt placeret bålhus, skovlegeplads og crossfitbane. Den vestlige del på cirka 2 hektar er et åbent græsareal også kaldet ”festivalpladsen. Her er også en toiletbygning med tilslutning til el og vand. Derudover er der placeret et udsigtstårn hvorfra man kan nyde udsigten over Hawskoven og det storslåede landskab og havet nord for skoven.

Naturstyrelsen har reetableret området med de tidligere minkfarme ved at udlægge ny overjord og så græs. Senere færdiggøres området med ny beplantning med buske og træer. .

Hanstholm Rådet står for al drift og vedligehold af faciliteterne, mens Naturstyrelsen har ansvaret for arealdriften.

 

Tid og sted for indvielsen

Lørdag den 11. maj kl. 12 inviterer Naturstyrelsen i samarbejde med Hanstholm Rådet og Thisted Kommune alle til indvielse af det nye aktivitetsområde, Hawskoven.

Program for dagen:

Kl. 12:00 - Pladsen åbner

Kl. 12:05 - Velkommen og fællessang

Kl. 12:10 - Åbningstale ved skovrider, Ditte Svendsen, Naturstyrelsen

Kl. 12:25 - Tale ved kommunalbestyrelsesmedlem, Esben Oddershede, Thisted Kommune

Kl. 12:40 - Tale ved formand, Lene Larsen, Hanstholm Rådet

Kl. 12:45 - Snoren klippes

Kl. 13:00 - Let vildt-traktement serveres v/Naturstyrelsen. Nyd hertil øl og vand (kan tilkøbes) og dejlig musik v/Anton Skovmose

Kl. 13:15 - Rundvisning  på pladsen - alle er velkomne til at udforske Hawskoven

Kl. 14:00 - Efter den officielle indvielse inviteres alle  til en rundboldturnering. Meget attraktiv præmie på højkant

Kl. 14:00 - Der inviteres på guidet tur i området, hvor man kan  høre mere om skoven, Hanstholm stien, havneudvidelsen og Showroom for Fiskeriet. Mødested ved udsigtstårnet. Pris 50,- for voksne, børn gratis

Kl. 15:30 - Arrangementet slutter - På gensyn i vores nye skovområde

 

Hawskoven:

  • Projektet er finansieret igennem ”Grøn Ordning” gennem Thisted Kommune, som har indstillet projektet til Energistyrelsen, hvor der er blevet givet tilsagn om 860.000 kr. Dette skyldes at Hawskoven er placeret i nærheden af vindmøllerne i Østerild Plantage og på Hanstholm Havn.
  • Formålet med Hawskoven er at skabe et rekreativt naturskønt område, som skal være med til at gøre området attraktiv for turister og borgere i Thy.
  • Hanstholm Rådet er en frivillig forening, som har til formål at fremme bosætning, erhverv, turisme, foreningsliv og sammenhold i Hanstholm. Foreningen blev stiftet i april 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Hanstholm, der i øvrigt var støttet af bla. Thisted Kommune og Landsbygruppen Thy.
  • Navnet ”Hawskoven” var et ønske fra Hanstholm Rådet.

 

Yderligere oplysninger:

Skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy, tlf. 72543966 og 22221670, Obfuscated Email

Frivilligkoordinator og forstfuldmægtig, Morten Brown Stummann, Naturstyrelsen Thy, tlf.72543981 og 22221650, Obfuscated Email