Staten køber unikt naturområde i Nordjylland

02-05-2019

Med købet af et stort naturområde ved Lindenborg Ådal får Nordjylland nu et større sammenhængende naturområde med urørt skov og store lysåbne overdrev. Der er afsat 21 mio. kroner til projektet som del af de naturindsatser, regeringen og Dansk Folkeparti lancerede før påske.

Sjældne arter tilknyttet naturtyper som overdrev, rigkær, enge og egeskov kan nu se frem til mere plads i Nordjylland. Naturstyrelsen har købt et naturområde, der er 168 hektar stort, og som ligger ved Lindenborg Ådal i sammenhæng med det statslige naturområde Skindbjerglund nord for Rold Skov. Dermed er der etableret et større sammenhængende naturområde på 225 hektar, hvor der i kommende år både skal udlægges urørt skov og genoprettes overdrev, der er en af de mest truede naturtyper i Danmark. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 21 mio. kroner til opkøbet og den efterfølgende etablering.

- Naturen har brug for mere plads, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi får skabt et større, sammenhængende område, hvor naturen kan få lov at udvikle sig til gavn for sjældne dyr og planter. Med købet bygger vi videre på de store naturværdier i de tilstødende statslige naturområder, hvor regeringen og Dansk Folkeparti allerede har besluttet at udlægge urørt skov, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Skoven ved Skindbjerglund ligger på kanten af den kuperede ådal, hvor der findes en række enestående naturområder med kalkoverdrev, ferske enge og gamle egeskove. I ådalen findes den sjældne orkidé fruesko, der kun vokser to steder i Danmark. Dele af det nyerhvervede naturområde har i de seneste år været plantet til med juletræer, men skal nu genskabes som overdrev, og der skal gå græssende dyr i hele området på tværs af den urørte skov og de åbne landskaber. Samtidig skal adgangsforholdene til området forbedres, så besøgende kan nyde de storslåede udsigter over ådalen.

Opkøbet sker som del af de naturindsatser for i alt 150 mio. kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti besluttede før påske. 

- Regeringen har med købet af naturområdet ved Lindenborg Ådal samt med genopretningen af Nordsjællands næststørste sø Søborg Sø og Bornholms største moseområde ved Ekkodalen sat et varigt aftryk på Danmarkskortet. Her får vi genoprettet værdifulde naturområder, som danskerne nu ejer i fællesskab, siger Mette Abildgaard, naturordfører for Det Konservative Folkeparti

- Det er dejligt, at der nu i Nordjylland kommer et stort, sammenhængende naturområde, hvor danskerne kan nyde urørt skov og overdrev. Jeg glæder mig til at besøge området, siger Lise Bech, fødevare- og landbrugsordfører for Dansk Folkeparti, som selv bor i Nordjylland.

Naturstyrelsen vil nu udarbejde en plan for, hvordan området skal forvaltes og udvikles fremover. 
 

Kort over området:

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2077 0459, e-mail: Obfuscated Email
Skovrider Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen, tlf. 2066 8229, e-mail: Obfuscated Email

 

Se området ved Lindenborg Ådal