Statslig natur kan bidrage til mere velfærd i kommunerne

07-05-2019

En lang række kommuner og organisationer deltager i dag på en friluftskonference, Naturstyrelsen står bag i samarbejde med KL. Formålet er at sætte fokus på, hvordan kommunerne kan bruge naturen som løftestang i forhold til dagsordner som sundhed, socialområdet, uddannelse og bosætning.

På Naturcenter Herstedhøje i Vestskoven ved Albertslund hjælper 26 udviklingshæmmede med at drive café og butik, vedligeholde stier og bålhuse og mange andre opgaver i naturcenteret, som har ca. 50.000 besøgende om året. De er nogle af de i alt 200 skovhjælpere i en ordning, som mere end 25 kommuner er en del af. Her står kommunerne for at finde skovhjælpere, mens Naturstyrelsen byder ind med opgaver til dem.

Skovhjælperordningen er et af de mange typer partnerskaber, Naturstyrelsen i stigende grad indgår i sammen med kommuner. Og for at dele ud af erfaringerne og skabe grobund for nye partnerskaber har Naturstyrelsen i samarbejde med KL inviteret kommunale topchefer til konferencen ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur”, der bliver afholdt i Vingsted i dag.

- Ni ud af 10 danskere har under 10 km til et statsligt naturområde. Vores fælles naturarv tilhører os alle sammen, og vi vil gerne bringe den endnu mere i spil i samarbejde med kommunerne, så befolkningen får direkte værdi af vores fælles natur. Naturen rummer enorme potentialer i forhold til f.eks. at kunne løfte danskernes sundhed eller bidrage til arbejdet med socialt udsatte, siger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe.

Konferencen vil særligt sætte fokus på bynær skovrejsning og muligheder for friluftsliv tæt på borgerne, natursociale aktiviteter, sundhed og motion samt naturforståelse for børn og unge. Bl.a. vil tv-lægen Peter Qvortrup Geisling fortælle om, hvordan natur er veldokumenteret medicin mod stress og tristhed. Forskere fra Københavns Universitet vil præsentere forskning, der viser, at skovrejsning både giver bedre velfærd og er en økonomisk god forretning for kommuner.

- Naturen er danskernes foretrukne sted at dyrke motion. Sårbare og socialt udsatte grupper i samfundet kan med naturens hjælp få et løft. Vores børn kan få en større naturfaglig forståelse, hvis klasseværelset engang imellem rykker ud under åben himmel. Vi har gennem de seneste år oplevet en stigende interesse fra kommunernes side i at styrke friluftstilbuddene til borgerne eller på andre måder bringe naturen i spil. Vi vil gerne dele ud af de bedste erfaringer, så det kan inspirere endnu flere kommuner til at indgå i samarbejder, siger Peter Ilsøe. 

Konferencen følges op af temadage i maj/juni, hvor Naturstyrelsens lokale enheder inviterer kommuner og samarbejdspartnere i enhedens lokalområde til drøftelse af nye partnerskaber, der kan etableres i de enkelte kommuner.

Nyt idékatalog om partnerskaber

I forbindelse med konferencen har Naturstyrelsen udgivet et idékatalog om partnerskaber. Hent idékataloget ”Mulighedernes rum– friluftsliv i vores fælles natur”.


Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Lillan Clemmensen, tlf. 9135 6997, e-mail: Obfuscated Email