Aarhus Universitet skal levere fornyet rådgivning om honningbier

04-04-2019

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Aarhus Universitet levere fornyet faglig rådgivning i kølvandet på debat om Naturstyrelsens udleje af bistader i Thy.

Naturstyrelsen har igennem mange år stillet skov- og naturarealer til rådighed for private biavlere, der placerer bistader og producerer honning på statens arealer. Den nyeste viden skal på bordet i forhold til, om udsætning af honningbier kan påvirke vilde bier i de statslige naturområder.

Miljø- og Fødevareministeriet har derfor bedt Aarhus Universitet om yderligere faglig rådgivning om spørgsmålet. Tidligere har Aarhus Universitet vurderet, at de danske honningbier i deres nuværende tæthed og fordeling ikke skulle udgøre en generel fare for vilde bier i Danmark, men at konkurrence mellem vilde bier og honningbier lokalt ikke kan udelukkes.

Aarhus Universitet skal nu levere yderligere forskningsmæssig rådgivning om udsætning af holdte bier med eksempler på de særlige tilfælde, hvor der kan være lokale problemer, herunder i Thy.

Miljø- og Fødevareministeriet forventer, at Aarhus Universitet kan levere rådgivningen i løbet af sommeren, og at eventuel ny viden fremover kan anvendes i forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer.

 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen, tlf. 41281406, e-mail: Obfuscated Email.