Danmark har fået 11 nye øer

06-03-2019

De seneste tre år har Danmark føjet 11 nye øer til sit rige. Seks af øerne ved Sækkesand nord for Møn vil sikre nye fristeder, hvor fuglene kan yngle.

Sækkesand øer nord for Møn er et paradis for fuglene. Foto: Landinspektør Jørgen Hansen

Sandede øer, hvor planter langsomt gror op mellem sandkornene, er et paradis for fugle at yngle på. Den sjældne rovterne er blandt de fugle i Danmark, der har fået mere af den eftertragtede yngleplads nord for Møn, hvor nogle af Danmarks nye øer ligger. I alt registrerede Naturstyrelsen 11 nye øer til Danmarks rige fra 2015 til 2018.

Mere nøjagtigt er seks nye, større øer dukket op ved Sækkesand nord for Møn, mens fem nye småøer i Nissum Fjord er kommet frem i landskabet.

Øerne ved Sækkesand er opstået, fordi erosionen ved Møns klint er meget stor. Havet fører materialet langs nordkysten af Møn og på et tidspunkt falder havstrømmenes energi, så sten og sand samler sig til øer som Sækkesand.

- De fleste danskere tænker nok ikke over, at Danmark er dynamisk. Jeg er glad for, at de nye øer ved Sækkesand kan indgå aktivt i vores natur og give fugle nye fristeder til at yngle og lade ungerne vokse op, hvor det er svært for ræve og andre rovdyr at forstyrre fuglene, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

De 11 nye øer har et samlet areal på lidt over 63 hektar, fordelt med 0,6 hektar over fem øer i Nissum Fjord og hele 63 hektar over seks øer ved Sækkesand ud for Møn. Den største af de nye øer er den sydligste i øgruppen ved Sækkesand på næsten 36 hektar, mens den mindste ø ligger i Nissum Fjord med beskedne 386 kvadratmeter.

I mange år har øerne ved Sækkesand været defineret som holme, da det kun var muligt at sejle omkring dem i højvande, men ikke ved lavvande.

- Det er fascinerende, at der hele tiden opstår og forsvinder øer fra vores lille land. 11 øer på tre år er mange, og det giver god mening, at vi – som eksempelvis med øerne ved Sækkesand – kan lade dem udvikle sig til et fuglereservat, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øerne ved Sækkesand fungerer i praksis som fuglereservat, hvor der er færdselsforbud i yngletiden 1. marts – 31. juli. Der anlægges ikke bådbroer, bænke eller andre faciliteter for netop at give naturen og dyrelivet fred på Danmarks nye øer. 

 

Fakta:

  • Der sker hele tiden ændringer i landskabet og dermed opstår og forsvinder øer over årene i Danmark.
  • Der er registreret mindst 138 nye øer i Danmark siden 1990.
  • En ø defineres ved, at man kan sejle omkring den, uanset om der er lav – eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.
  • De 11 nye øer er en del af en naturlig dynamik, som sker i landskabet. Når øerne viser sig at være permanente, og ikke eksempelvis forsvinde ved højvande, kan planter begynde at vokse på øen. Herefter sørger Naturstyrelsen for at tinglyse ejerskab til de nye øer.
  • Ejendomsretten over nye øer tilfalder automatisk staten.
  • Mens nye øer kommer til, når landskabet hæver og sænker sig, forandrer og forsvinder andre. Kolling Ø, der har ligget i Nissum Fjord, er for eksempel forsvundet under havets overflade. Samtidig er Brakø, der ligger i Horsens Fjord, blevet til en halvø, da den er vokset sammen med kysten ved Stensballe.

 

Yderligere oplysninger:

Presse- og kommunikationschef Lillan Clemmensen, Naturstyrelsen, tlf.: 91 35 69 97, Obfuscated Email