Lokalt initiativ i Aa

09-04-2019
Den genetablerede kirkesti mellem Å strand og Brydegård

Aa Grundejer- og Beboer Forening henvendte sig til Naturstyrelsen med et ønske om at genetablere den gamle kirkesti mellem Å strand og Brydegård. Som Lodsejere var Naturstyrelsen positiv over for projektet og havde flere møder med Assens kommune og Aa grundejer og Beboer Forening.

Det er Aa Grundejer- og Beboer Forening som har stået for finansieringen af projektet og kontakt med entreprenører. 

Aa Grundejer- og Beboer Forening holder indvielse af stien den 18. april kl. 11.30 hvor stien begynder, Aa Strandvej 94.

Hvis man har lyst til at læse mere om projektet kan man hente rapporten her