Tag på opdagelse ved De fem Halder ved Viborg

25-03-2019

Lørdag den 30. marts 2019 bliver der mulighed for at se, hvor langt det store projekt med at renovere området ved De fem Halder er nået.

Luftfoto af De fem Halder. Foto: Lis Helles Olesen, Holstebro Museum

Tag på en guidet gåtur eller lån en metaldetektor og få mulighed for at gøre et fund. Det er noget af det, man kan opleve lørdag den 30. marts 2019 ved arrangementet ”Hald’vejs med De fem Halder”. Her inviteres alle til at se, hvor langt projektet med at renovere området ved De fem Halder er nået. 

Arrangementet foregår kl. 13.00 - 16.00 ved Hald Hovedgaard og Naturskolen ved Hald. Det er gratis at deltage.

På programmet er også taler ved projektets parter, første spadestik til den nye legeplads ’Børnenes Hald’, skattejagt og middelaldergøgl med Haldur og Quartsur. Der er desuden mulighed for at få lidt godt til ganen, når der serveres pølser og vand ved Hald Hovedgaard.

Ny samlet formidling
De fem Halder byder på noget af Danmarks mest spændende kulturlandskab med voldsteder, borgruiner, belejringsanlæg og herregårde, der tilsammen fortæller om 800 års Danmarkshistorie. Indtil nu har der ikke været en samlet formidling af området, men det er der ved at blive lavet om på med det store formidlings- og renoveringsprojekt.

Indtil nu er der blandt andet gennemført omfattende arkæologiske undersøgelser for at klarlægge historien og arbejdet med at genfortælle barokhaven, markere Gregers Daas herregård, etablere et nyt samlet parkeringsareal, nyt ankomstområde og ny servicelænge, ny formidling, renovere stier samt brolægge Ravnsbjergvej for at binde området bedre sammen. Renoveringen varer frem til udgangen af 2019.

Bag projektet står et partnerskab, som består af Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Foreningen ’De fem Halder’ og Viborg Kommune. Projektet har fået økonomisk støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond. Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam og team er totalrådgiver på projektet.

Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune, siger:

- Det glæder mig, at vi er godt på vej til at realisere målet om at få gjort områdets historie mere tydelig. Projektet er med til at sætte fokus på Viborgs og Viborgegnens store betydning i danmarkshistorien.

Direktør Peter Ilsøe, Naturstyrelsen, siger: 

- Det er en helt central opgave for Naturstyrelsen at sikre besøgende gode muligheder for oplevelser og aktiviteter i vores fælles natur. Projektet sikrer, at der i området vil være god tilgængelighed og et væld af tilbud for alle aldersklasser og forskellige interesser samtidig med, at der bliver taget hensyn til områdets naturværdier.

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
- De fem Halder og området ved Hald er et godt eksempel på, hvordan man med succes kan formidle historien og sætte fredede fortidsminder ind i en sammenhæng i danmarkshistorien. Det bliver rigtig spændende at besøge De fem Halder og se voldstedernes udvikling op gennem middelalderen helt op til Hald Hovedgård.

Formand Peter Q. Rannes, Foreningen De fem Halder, siger:
- I 2008 samlede nu afdøde Viborg-fabrikant Peder Nybo Jensen en håndfuld relevante folk om sig for at sætte gang i sin ”borgmester for en dag”-idé om at ”få Hald tilbage”. Det var et initiativ, der i første omgang blev til Foreningen De fem Halder og siden vel var katalysator for både rammeplan og fondsansøgningen. Selvom man har været entusiastisk med hele vejen fra 2008, kan man stadig godt vågne op og knibe sig i armen, når man kigger rundt og ser en enkelt mands drøm udfolde sig i projektet De Fem Halders anlægsarbejder rundt om Hald Hovedgaard.

Direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, siger:
- Det er en glæde for Fonden at kunne understøtte dette projekt. Oplevelsen af Halds enestående landskabelige kvaliteter gøres endnu tydeligere, og 800 års dramatisk danmarkshistorie træder frem. Hald Sø er noget af det fineste, Danmark byder på – med søhøjland, fuldvoksne bøgeskove, åbne vidder, barok have, landskabspark og middelalderborge. Med diskret indpassede faciliteter for de besøgende, historisk legeplads og formidling for de interesserede kan endnu flere nu gå på oplevelse her.

 

Yderligere oplysninger
Steen Bonne Rasmussen, projektleder, Naturstyrelsen, tlf. 24 69 38 40, e-mail: Obfuscated Email.