Træer fra indsamlingsshow skal i jorden

13-11-2019

Naturstyrelsen har modtaget en del af de indsamlede donationer fra indsamlingsshowet ”Danmark Planter Træer”. I weekenden blev de første træer plantet i statslige folkeskove ved Slagelse og Hillerød.

I september samlede danskerne penge ind til nye træer i TV 2 og Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsshow ”Danmark Planter Træer”. En del af disse penge går til nye statslige folkeskove, som nu skal i jorden.

Den første udløber af indsamlingsshowet er 15 hektar ny folkeskov i Nordskoven ved Slagelse, hvor omkring 150 mennesker lørdag var med til at plante 1.500 nye træer. TV 2 Vejret har valgt at følge Nordskovens udvikling løbende i deres udsendelser.

Søndag gik det løs i Skævinge Folkeskov ved Ny Harløse tæt på Hillerød, hvor 110 børn og vokse var med at håndplante nye træer.  Plantearrangementerne sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og organisationen Growing Trees Network Foundation, der håndterer donationerne.

- De nye statslige folkeskove skal primært beskytte grundvandet og giver samtidig danskere nye frilufts- og naturoplevelser tæt på byerne. Herudover vil man fremover kunne besøge den skov, man selv har doneret træer til og følge udviklingen, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

200 hektar ny statsskov hvert år
Indsamlingen har gjort, at den samlede pulje til statslig skovrejsning er blevet større. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover. Naturstyrelsen etablerer cirka 200 hektar ny statsskov hvert år. Alle statslige skovrejsningerne sker i samarbejde med lokale kommuner og vandværker.

Mange truede plante- og dyrearter er knyttet til løvtræer, der oprindeligt voksede i Danmark. Af hensyn til biodiversiteten består de nye skove derfor først og fremmest af arter som eg, bøg, fuglekirsebær og lind. I skovene indgår også åbne områder som for eksempel bliver til enge og søer, samt områder der får lov at springe i skov af sig selv.

Naturstyrelsen har i første omgang modtaget penge fra indsamlingsshowet til at plante 113.500 træer i statslige skovrejsninger. Resten af træerne plantes til foråret.

 


Se alle planteevents på hjemmesiden Danmark Planter Træer

Læs mere om statslig skovrejsning