Invitation til naturvandring i de fremtidige urørte skove

09-08-2021

Kom til turene og hør mere om de fremtidige planer for Boserup Skov ved Roskilde og Myrdeskov ved Ringsted, når de omlægges til urørt skov.

Naturstyrelsen Midtsjælland indbyder til ekskursioner i Boserup Skov ved Roskilde og i Myrdeskov ved Ringsted i forbindelse med at de nu som helhed udlægges til urørt skov. 

Dermed vil træproduktionen i de to udvalgte skove ophøre, og der gives mere og bedre plads til truede og sårbare arter. For at hjælpe naturen godt på vej, vil der blive foretaget flere naturgenopretningstiltag såsom genopretning af vådområder, og træer vil blive fældet for at skabe lysninger i skoven.

I løbet af 2021 vil der blive lavet en forvaltningsplan for hver af skovene, som skal beskrive de kommende naturgenopretningstiltag, og forklare hvordan skovene fremadrettet vil blive forvaltet.

På ekskursionerne vil vi orientere om, hvilken betydning overgangen til urørt skov vil have for skoven og dens brugere, samt præsentere de nuværende tanker for naturgenopretningstiltagene i skovene. Undervejs på turen vil vi gerne høre jeres synspunkter og inputs, så vi kan tage det med til det videre arbejde med forvaltningsplanerne.  

Turene er åbne for alle, og vi håber at se mange af skovens gæster, naboer og interessenter.

Vel mødt!

 

Onsdag den 25. august kl. 17-19: Kastrup-Myrdeskov

Mødested: P-pladsen syd for Kastrupvej 70, 4100 Ringsted.

 

Torsdag den 26. august kl. 17-19: Boserup Skov

Mødested: P-pladsen ved Skovly, overfor Boserupvej 81, 4000 Roskilde.

 

Læs mere om udlægningen af urørt skov på Naturstyrelsens arealer her.

 

Læs mere om de to skove i faktaarkene: