Hundeskov nummer 250 klar til bjæf og leg

02-11-2021

I et nyt skovområde nær Assens på Fyn åbner lågerne nu til hundeskov nummer 250. Her er både fri leg og gode forhold for hunde og deres tobenede venner.

Hundeskov nummer 250 i statens naturområder har netop slået lågerne op for logrende skovgæster.

Den nye hundeskov ligger i det sydvestlige hjørne af den nye Lundager Skov ved Assens. Hundeskoven er seks hektar stor – cirka svarende til størrelsen på 12 fodboldbaner.

Lundager Skov tæller totalt 50 hektar, og er blevet til i et skovrejsningssamarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S og Naturstyrelsen.

Træerne i hundeskoven er doneret af Growing Trees Network - hundeskoven er således en del af Lundager Folkeskov. 

Assens Kommune har finansieret hegnet omkring hundeskoven, Naturstyrelsen etablerer en grussti på 1 kilometer rundt i hundeskoven og Assens Forsyning opsætter en vandpost med drikkevand ved hundeskoven.Hundeskove gir fri leg

I Naturstyrelsens hundeskove må du, modsat i den øvrige danske natur, lade din logrende ven løbe frit uden snor under forudsætning af, at du altid kan standse og kalde den til dig.

Hundeskovene er altså et godt alternativ til hundeluftning i vores øvrige fælles natur, hvor du ifølge naturbeskyttelsesloven altid skal huske snoren.

- Vi er virkelig glade for at åbne hundeskov nummer 250 her på Fyn sammen med resten af den nye Lundager skov. I den nye hundeskov har vi plantet løvtræer, og i den nordlige del af skoven er der en lysning med græs, hvor hundene kan lege, mens de tobenede tager et hvil på bænken under et par flotte, gamle egetræer, siger Jakob Harrekilde, der er skovrider i Naturstyrelsen.

Danmarks første officielle hundeskov blev anlagt i Den Jyske Skovhave i Rold Skov i 1970. Siden er i gennemsnit cirka fem nye hundeskove poppet op på landkortet hvert år.

 
Find vej

Den nye hundeskov i Lundager Skov er åben for alle og har to indgange fra Brahesborgvej.

Bor eller befinder du dig i Assens, kan du følge en lille sti, som begynder på Brahesborgvej tæt ved Østre Ringvej, hvorfra der kun er 30 meter til klaplågen ind til hundeskoven.

Kører du til skoven, kan du holde på parkeringspladsen ved Brahesborgvej, hvorfra der er direkte adgang til hundeskoven.

Kort over hundeskoven, der viser parkering og låger

Træk i gummistøvlerne

Lige nu er hundeskoven ret mudret at færdes i på grund af efterårsregnen, så husk eventuelt gummistøvlerne.

Til næste efterår forventer Naturstyrelsen at etablere en grusbelagt sti rundt i hundeskoven.

Hundeskoven er omkranset af et højt trådhegn, der hjælper med at sikre, at hundene ikke generer andre skovbesøgende uden for hundeskoven, hunde i snor uden for skoven og skovens dyr efterhånden, som de indfinder sig i den nye skov.

Når Naturstyrelsen udvælger områder til nye hundeskove, sker det derfor bl.a. ud fra en vurdering af, hvor skovens vilde dyreliv generes mindst muligt, og hvor det giver en fordel at adskille hundefolket med løse hunde fra andre brugere af skoven.


Husk lige reglerne

I Naturstyrelsens hundeskove må du lade din hund løbe frit – under forudsætning af, at du har "fuldt herredømme" over hunden. Fuldt herredømme" betyder, at hundeføreren altid kan standse og kalde hunden til sig.

Helt bogstaveligt betyder det, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, for eksempel ved at true eller løbe efter dem. 

Hunde som ikke med det samme reagerer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er hundeføreren, som har ansvaret for at undgå, at hunden skaber konflikter.

 

 

Fakta

 

Skovrejsning Lundager Skov

Skovområdet Lundager Skov, hvor hundeskoven ligger, blev indviet lørdag d. 30. november og får i alt 90.000 nye træer. 57.000 af dem er allerede plantet – resten plantes ud i foråret.

Skoven er anlagt med varierede løvtræsbevoksninger, arealer med naturligt tilgroning og lysåbne arealer. Artsrige skovbryn vil med tiden blive levested og give føde til både insekter, fugle og pattedyr. Der etableres et stisystem på 5,5 km med grusveje og trampespor, og der er etableret et stort madpakkehus i skoven.

 

Læs mere om skovrejsningsprojektet her

Læs mere om hundeskoven på udinaturen.dk 

 

Du skal altid have din hund i snor i naturen, undtagen... 

  • I hundeskoven
    Under forudsætning af, at din hund straks kommer til dig, når du standser eller kalder den til dig. 
  • På stranden
    I vinterhalvåret. Fra 1. oktober til 31. marts må du på en række danske strande slippe hundesnoren. Det gælder dog ikke alle steder, så hold øje med skiltning i områderne i perioden. Ved hundeluftning uden snor på stranden gælder samme forudsætning som i hundeskoven.

Læs mere om at have hund med i naturen her 

 

Kontakt

Spørgsmål til hundeskove i statslige naturområder:
Naturstyrelsens pressetelefon: 72 54 30 04

Spørgsmål til Skovrejsningsprojektet Lundager Skov:
Skovrider på Fyn Jakob Harrekilde Jensen, mail: Obfuscated Email mobil: 4178 2043

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.