Naturen får en hjælpende hånd i Staksrode Skov

29-11-2021

For hurtigere at opnå resultater for den trængte natur, så kommer der i de kommende år til at ske mange tiltag i skoven, der kan understøtte naturens egen udvikling.

Veteranisering i Staksrode Skov

For at hjælpe biodiversiteten i Staksrode Skov får naturen frem over førsteprioritet. Skoven er udpeget som urørt skov, hvilket betyder, at den almindelige skovdrift ophører. Skoven skal fremover have lov til at udvikle sig på naturens præmisser for at forbedre forholdene for truede dyr, planter og svampe i området.

For hurtigere at opnå resultater for den trængte natur, så kommer der i de kommende år til at ske mange tiltag i skoven, der kan understøtte naturens egen udvikling. Det er tiltag som fældninger for at skabe mere lys og luft i skoven, fældning af ikke hjemmehørende træarter, indplantning af blomstrende træer og buske, genopretning af skovens oprindelige hydrologi og bevidste beskadigelser af træer for at skabe grobund for flere svampe og insekter.

 

Gamle og hjemmehørende træer giver mest biodiversitet

En af de største udfordringer i skoven i dag er mangel på rigtig gamle træer ældre end 150 år. Fraværet af gamle træer betyder mangel på de levesteder, som særligt forekommer på gamle træer, som er under nedbrud. Det kommer naturligvis helt af sig selv med tiden, men det kan naturen ikke vente på. Derfor kommer Naturstyrelsen til at hjælpe udviklingen på vej med midlertidigt at få skabt indgange for svampe, insekter, fugle m.v., som ellers kun findes i meget gamle træer.

Træer der er skadet med vilje – enten ved at skrabe barken af på partier, lave huller i træet eller ved at svide barken med ild. I fagsproget kaldes det for ”veteranisering”.

Mange af skovens bevoksninger er plantede træer af samme art og med samme alder. For at skabe mere variation og lys i skoven vil der blive fældet mindre grupper af træer. Andre steder vil blive fældet træer omkring større egetræer og mere sjældne træarter for at skabe plads, så de vil kunne udvikle sig. Bevoksninger med fremmede træer som eksempelvis ædelgran vil blive fældet for at skaffe plads til hjemmehørende træer og buske, der giver mulighed for langt flere insekter og svampe. På udvalgte steder plantes forskellige blomstrende træer og buske ind for at skabe yderligere mangfoldighed i skoven.

 

Mere vand i skoven

I århundreder har kilometervis af grøfter ledt vandet væk fra skoven af hensyn til skovdriften. For at få skabt et mere naturligt vandmiljø i skoven bliver mange af grøfterne nu lukket. Herved kommer en række små og større vandhuller tilbage og giver nyt liv til naturen i skoven.

 

Store skovningsmaskiner i gang de kommende måneder

I de kommende måneder kommer der til at ske fældninger i Staksrode Skov, og der vil blive lavet veteranisering af træer langs skovvejene (skader på træer). Du er velkommen til at tage i skoven for at følge med i, hvad der sker. Som tidligere foregår al færdsel i skoven altid på egen risiko, så husk at hold sikker afstand til store maskiner.

 

I skoven vil man støde på flere markeringer på træerne. Markeringerne viser maskinføren, hvordan vetraniseringen af det enkle træ skal gøres. Herunder er en forklaring til markeringern:

  • "/" betyder fældning
  • "T" betyder topkapning (fjernelse af kronen)
  • "En lodret streg med et kryds over" betyder at kronen skal beskadiges
  • "En bølget streg" betyder, at træet skal ringes (fjernelse af bark i en ring omkring træet).