Søborg Sø har rundet en vigtig milepæl

09-09-2021

I denne uge faldt de sidste forhandlinger med de 63 lokale lodsejere med areal inden for projektområdet Søborg Sø, på plads. Det er en kæmpe succes og en vigtig milepæl, som samtidig markerer, at nu kan det egentlige detail- og anlægsarbejde begynde. Søen forventes at fyldes med vand fra 2023.

Et af målene med at genoprette Søborg Sø er at skabe bedre betingelser for det vilde dyre- og planteliv. Med den jordfordeling, som netop er afsluttet, kommer Naturstyrelsen til at eje ca. 488 hektar inden for det samlede pumpelagsareal på 600 hektar. Heraf bliver selve søen på 338 ha.


-Det er en god nyhed for naturen og fuglelivet i Nordsjælland og et kæmpe skridt videre i realiseringen af et af vores vigtige naturgenopretningsprojekter. Alle gode kræfter har været sat ind for at få jordfordelingen til at gå op ad frivillighedens vej, og det er især lykkedes i kraft af et godt og tæt samarbejde mellem de lokale lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Gribskov Kommune og os i Naturstyrelsen, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.


Snart vælges der rådgiver til detailprojektering, og så skal de nødvendige tilladelser indhentes fra myndighederne, inden anlægsarbejdet kan gå i gang forventeligt i 2022.
Samtidig med naturgenopretningen bliver der tænkt i rekreative friluftsmuligheder, så besøgende i området kan forvente at få store naturoplevelser med hjem. Der planlægges med et stiforløb hele vejen rundt om søen både for gående, cyklende og ridende, herunder forhåbentlig også ud over søens sydvestlige del, dog ikke for ridende.

Ornitologer har store forventninger til fuglelivet i den kommende lavvandede sø. En af de fugle der følges med stor opmærksomhed er den sjældne engsnarre.

Søborg Sø har været afvandet siden 1790, men bliver nu igen til en sø efter mere end 230 år som landbrugsområde. Det er Naturstyrelsen, der står i spidsen for projektet, og Landbrugsstyrelsen har stået for selve jordfordelingen. Næste skridt er at finde entreprenører, der kan anlægge søen. Der skal etableres diger og stier og graves vandløb til og fra søen. Det er forventningen, at Søborg Sø kan være fyldt med vand i 2023.


Læs også Landbrugsstyrelsens pressemeddelelse fra jordfordelingen.

 

FAKTA om genopretningen af Søborg Sø

  • Projektet koster cirka 93 millioner kroner og involverer 63 private lodsejere.
  • Naturgenopretningen omfatter et areal på knap 600 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge.
  • Genopretningen af søen blev skudt i gang, da projektet blev en del af regeringsgrundlaget i november 2016. Allerede i regeringsgrundlaget blev der lagt vægt på, at genopretningen skulle ske på frivillig basis, og Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere har lagt puslespillet, hvor landbrugsjord fra 63 lodsejere har skiftet hænder så gnidningsfrit som muligt.
  • Rådgivningsopgaven på næste etape i etableringen af Søborg Sø er i øjeblikket i EU-udbud, og inden for de kommende uger vil et rådgivende ingeniørfirma blive valgt til opgaven.
  • Selve anlægsarbejdet forventes at starte i løbet af 2022. Forinden skal der indhentes en række tilladelser fra myndighederne efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
  • Der er allerede opnået tilladelse fra Miljøstyrelsen til gennemførelse af projektet.