Nu kommer udpegningerne af mere urørt skov i offentlig høring

30-06-2022

Naturstyrelsen sender i dag den geografiske placering af cirka 29.000 hektar urørt skov i høring.

I forlængelse af den politiske aftale om den største udpegning af urørt skov i Danmark nogensinde, sender Naturstyrelsen nu de konkrete udpegninger af i alt 29.000 hektar urørt skov på statens arealer i høring.

Skovene, hvor den kommercielle skovdrift stopper, ligger især i det østlige Danmark inklusive Østjylland. Det drejer sig primært om gamle løvskovsområder, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Løvtræshugst udfases gradvist

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien.  I den forbindelse er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode. Det sker for at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov

Det betød, at der i 2021 blev leveret 70 procent af en normal løvtræshugst, og leveringen vil være faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten helt i de nye urørte skove. For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene. Det sker som led i den planlagte naturgenopretningsindsats, hvor en del af nåletræerne bliver fjernet fra skovene.

 

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, som Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Den geografiske placering af de kommende urørte skove vil være i otte ugers høring fra den 30. juni 2022 til og med den 24. august 2022.

Høringsside med kort over udpegningerne

Naturstyrelsen har oprettet en side på høringsportalen. Her kan du se kort over udpegningerne af cirka 29.000 hektar urørt statsskov. Sammen med kortene over udpegningerne ligger også yderligere høringsmateriale, som forklarer baggrunden for udpegningerne.

Se kort og baggrundsmaterialer for høringen af mere urørt skov på høringssiden. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at der også er udpeget urørt skov i de kommende naturnationalparker. Skovene i naturnationalparkerne er dog taget ud af de 30.000 hektar urørt skov, der oprindeligt skulle i høring jf. pressemeddelelse (link) fra 26. oktober 2021. Det skyldes de særskilte høringsprocesser omkring naturnationalparkerne, som også vil dække udpegningerne af urørt skov i disse områder.

Det samlede tal for urørt skov i nærværende høring er derfor ca. 1.000 hektar mindre end de 30.000 hektar, der i oktober 2021 blev varslet til høring.

 

Sådan får du dine kommentarer med

Hvis du har kommentarer til udpegningerne, kan du sende dine ideer og forslag på mail til Naturstyrelsen. Send mailen senest 24. august til Obfuscated EmailObfuscated Email
Skriv ”Høringssvar til udpegninger” i emnefeltet. Der tages stilling til alle høringssvar i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige udpegning.

 

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen kan kontaktes på Obfuscated Email.
Der vil henover sommerferieperioden være begrænset bemanding, men henvendelser vil blive besvaret hurtigst og muligt og inden høringsfristen.

Læs om den politiske aftale om den hidtil største udpegning af urørt skov 

Læs mere om urørt skov

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.