Mågeøen i Gurre Sø gøres forårsklar til ynglefuglene

01-03-2022

I løbet af februar ryddede Skovløber Michael Lauritzen, sammen med tre frivillige, Mågeøen i Gurre Sø for buskopvækst.

Mågeø
Mågeøen ryddes for buskopvækst.

Nu er øen forårsklar til at tage imod en ny ynglesæson for de mange fugle, der snart indtager øen.

Mågeøen huser den største hættemågekoloni uden for Jylland, med over 3000 ynglepar. Og der ruger også mange grågæs på øen, samt flere forskellige andearter og lappedykkere. Det skyldes ikke mindst at de her kan yngle i fred for ræve og andre rovdyr.

Men årlig, kraftig opvækst af hyldebuske på øen er et problem, da krager og rovfugle kan gemme sig i ly for mågernes angreb. Og buskene formindsker arealet, hvor hættemågerne kan lægge deres reder. Derfor skal hyldebuskene jævnligt skæres ned til roden, så øen fremstår lysåben med græs- og urtevegetation, for at være så tillokkende som muligt for ynglefuglene.

I år er det en meget mild vinter uden is på søen, så holdet måtte ro over til øen i båd, med al udstyret, incl. buskrydder, benzindunke, motorsave og ørnenæb. Under arbejdet kunne de glæde sig over synet af en sølvhejre, en kredsende havørn og små skalleslugere.

Til foråret kan du opleve Mågeøens intense og skrigende fugleliv fra fugletårnet, som ligger tæt ved fiskeklubben.

Hyld Mågeø

De afskårne hyldebuske blev forgæves forsøgt afbrændt. 

  Afbrænding Mågeø

De afskårne hyldebuske blev forgæves forsøgt afbrændt. 

Nedskæring Mågeø

Erling og Lars med nedskårne hyldebuske på Mågeøen i Gurre Sø.

  Græsbund Mågeø

Græsklædte partier af øen røres ikke. Det vintertørre græs benyttes af mågerne som redemateriale.