Naturstyrelsens strategi

Naturstyrelsen har som hovedopgave at være den statslige forvalter af vores fælles natur. Både på land og i kystzonen. Naturstyrelsens strategi sætter den fælles retning for perioden 2019-2022.

Naturstyrelsens seks strategiske pejlemærker angiver retningen for perioden 2019-2022.