Skov- og Naturstyrelsens økonomi

 

Driftsudgifter og -indtægter i hovedtal (mio. kr.)

Regnskab   2009

Finanslov 2010

Udgifter i alt

816,1

795,7

Hjælpefunktioner, administration og generel ledelse

38,6

27,0

Ministeropgaver - lovforberedende arbejde, policyudvikling, vidensopbygning samt betjening af miljøministeren

103,3

99,3

Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn, kontrol, afgørelser m.m.

26,6

34,8

Information til borgere

9,2

5,6

Arealdrift - drift af skov og naturarealer, herunder tilfriluftsformål

638,4

629,0

Indtægter i alt

492,2

509,3

Nettoudgifter

323,9

286,4

Kilde: Skov- og Naturstyrelsens regnskab 2009 og Finansloven 2010

Tilskudsordninger administreret af Skov- og Naturstyrelsen (mio. kr.)

2009 (forbrug)

2010 (bevilling)

Vandløbsforbedringer - nedbrigelse af okkerforurening samt vandløbsrestaurering

1,2

0,0

Tilskud til skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven

72,7

123,0

Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald

0,5

0,7

Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber

53,5

5,0

Vådområder og ådale

0,0

187,8

Formidling af fortidsminder

0,0

4,0

Kilde: Skov- og Naturstyrelsens regnskab 2009 og Finansloven 2010