E-post til Naturstyrelsen

Naturstyrelsen ønsker så vidt muligt at modtage breve på en digital måde og ikke som fysisk post.

Du kan skrive til Naturstyrelsen med:

  • Almindelig e-mail
  • Digital Post (via virk.dk eller borger.dk)
  • Sikker e-mail

Almindelig e-mail

E-mail er en velkendt, hurtig og smidig kommunikationsform, som kan anvendes når du skriver til Naturstyrelsen.

E-mail betragtes som en pålidelig kommunikationsform, men indeholder din henvendelse  fortrolige oplysninger, eller ønsker du særlig sikkerhed, så anvend sikker e-mail eller Digital Post.

For virksomheder: Digital Post via virk.dk

Siden den 1. november 2013 har det været obligatorisk for virksomheder og myndigheder at have en digital postkasse på virk.dk til sikker digital kommunikation.

Den bruges til at sende, modtage og besvare Digital Post mellem det offentlige og virksomheder.

Læs mere om digital post på virk.dk

For borgere: Digital Post via borger.dk

Fra 1. november 2014 skal alle borgere have en digital postkasse på borger.dk. Den skal bruges til Digital Post fra det offentlige.

Har du en postkasse på borger.dk, kan du allerede nu sende Digital Post til Naturstyrelsen.

Læs om digital post på borger.dk

Du kan anvende Digital Post, når dit brev indeholder fortrolige oplysninger eller der er et underskriftskrav for det dokument, du skal fremsende og hvor det endvidere er væsentligt at kunne dokumentere, at meddelelsen er afsendt og nået frem.

Naturstyrelsen benytter så vidt muligt digital post til at fremsende bebyrdende eller begunstigende post (f.eks. godkendelser, tilladelser, afgørelser, afslag, dispensationer) samt post med underskriftskrav.

Fra myndighed til myndighed: E-mail eller sikker e-mail

Ved myndigheders post til Naturstyrelsen som myndighed anbefales, at posten sendes som e-mail eller sikker e-mail.

Undtagelser for at bruge Digital Post

Lov om Offentlig Digital Post nævner følgende to undtagelser for anvendelse af Digital Post, hvor anden lovgivning bestemmer, at en meddelelse skal sendes:

  1. I fysisk form eller
  2. digitalt på anden måde

Sikker e-mail - signeret og krypteret

Du kan fortsat sende sikker e-mail (dvs. signeret og eller krypteret) med en DanID-signatur til Naturstyrelsens hovedpostkasse: Obfuscated Email 

Det giver mulighed for at sende fortrolige og følsomme oplysninger pr. e-mail.

  • En signeret e-mail, betyder det, at Naturstyrelsen kan være sikker på, at den er sendt fra dig.
  • Sender du en e-mail både signeret og krypteret, giver det sikkerhed for, at du er afsender, og at e-mailen ikke har været læst af uvedkommende.

Vil du sende en krypteret e-mail til Naturstyrelsen, kræver det, at du har certifikatet til vores hovedpostkasse Obfuscated Email

Du kan hente et certifikat til dit e-post-program ved at søge efter "Obfuscated Email" på DanIDs hjemmeside. Certifikatet er gratis.

Læs mere på nets-danid.dk