E-fakturering, EAN og betalingsbetingelser

Alle fakturarer, der sendes til Naturstyrelsen, skal sendes elektronisk og være påført et EAN-nummer.

Alle fakturaer, der sendes til Naturstyrelsen, skal fremsendes elektronisk via et EAN-nummer. Naturstyrelsens leverandører bedes sikre, at der anvendes det korrekte EAN-nummer - se nedenstående oversigt.

Leverandører bedes yderligere være opmærksom på følgende krav til fakturering:

  • Betalingsbetingelser: 30 dage netto.
  • Påfør venligst reference/attention navn på bestilleren fra Naturstyrelsen/Kystdirektoratet samt evt. ordrenummer.
  • Fakturaen skal overholde momsbekendtgørelsen – herunder præcis beskrivelse af varen/ydelsen, mængde og moms.

Vi beder leverandører være opmærksom på, at eventuelle serviceoplysninger og bilag, som hidtil er fremsendt sammen med papirregningen, fremover skal fremsendes særskilt.

Ring til din kontaktperson i Naturstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvilket EAN-nummer du skal benytte.

 

Naturstyrelsens enheder og EAN-numre

Enhed EAN-nummer
Blåvandshuk 5798000860575
Bornholm 5798000860223
Driftscenter 5798000860483
Fyn 5798000860728
Himmerland 5798000860308
Hovedstaden 5798000860704
Kronjylland 5798000860315
Nationalpark Mols Bjerge 5798000860339
Nationalpark Thy 5798000860568
Nationalpark Vadehavet 5798000860674
Nationalpark Skjoldungernes Land 5798009883193
Nationalpark Kongernes Nordsjælland 5798009814357
Nordsjælland 5798000870130
Storstrøm   5798000860216
Søhøjlandet 5798000860322
Sønderjylland 5798000860445
Thy 5798000860551
Trekantsområdet 5798000860650
Vadehavet 5798000860667
Vendsyssel 5798000860537
Vestjylland  5798000860605
Midtsjælland 5798000870208

 

Enhed EAN-nummer
Anlæg og Tilskud                  5798000860803

NemHandel Fakturablanket

Hvis du ikke selv kan håndtere elektroniske fakturaer, kan du benytte It- og Telestyrelsens NemHandel Fakturablanket

Du kan også benytte et indlæsningsbureau, som taster udvalgte oplysninger fra regninger på papir ind i de elektroniske økonomisystemer.

Læs mere på Økonomistyrelsen og www.virk.dk