Elever og praktikanter

Naturstyrelsen  ansætter hvert år både SLING-elever, skov- og naturtekniker-elever samt kontorelever. Læs mere om mulighederne her.

SLING - Skov- og Landskabsingeniør praktikant

Læs mere om perioden som SLING-praktikant hos Naturstyrelsen.

Skov- og naturteknikerelev

Læs mere om elevpladser som skov- og naturteknikerelev hos Naturstyrelsen.

Kontorelev

Læs mere om kontorelevstillinger hos Naturstyrelsen.

Mød eleverne

Annika

Kontorelev hos enheden Nordsjælland

Mike

Skov- og Landskabsingeniør-studerende hos enheden Vendsyssel

Rasmus

Skov- og naturteknikerelev hos enheden Midtsjælland

Elias

Skov- og naturtekniker hos enheden Søhøjlandet

Ebbe

Skov- og Landskabsingeniør-studerende hos enheden Hovedstaden

Rasmus

Skov- og naturteknikerelev hos enheden Vendsyssel