Kyst 

Kystdirektoratet arbejder med alle aspekter af kystsikring. Studieprojekter er primært relevante for tekniske studieretninger, herunder studieretninger som arbejder med statistiske data og modellering. Det vil primært være ingeniørstuderende og geografistuderende mv. Der er også behov for samfundsøkonomiske analyser.

Find mere information her

 

Kontakt: Per Sørensen

Civilingeniør

Idébank til studieprojekter om kyst:

Studerende søges til det internationale projekt FAIR

Har du lyst til at deltage i og bidrage til et spændende og fremtidsrelevant projekt i Kystdirektoratet omkring oversvømmelser forårsaget af kombinerende hændelser?

Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside

Diger

Kystdirektoratet arbejder med digeopbygning, geometri og materialer, vedligeholdelse af diger samt med modeller for digers styrke og risiko for digebrud mv.

Samfundsøkonomiske analyser

Der er behov for samfundsøkonomiske analyser, med specielt fokus på udvikling af skadesmodeller for håndgribelige og ikke håndgribelige skader.

Kystdynamik

Kystdirektoratet arbejder med viden om kystens naturlige dynamik som grundlag for kystsikring i relation til erosion. Herunder med tekniker til opmåling af den kystnære havbund (droner, grøn laser) og design af sandfodringsindsatsen mv.

Beach nourishment is an important method for future protection of the Danish coastline. However, the modeling of beach nourishment behavior and estimates of predicted life-span and efficiency is associated with large error margins. This present thesis considers beach nourishment behavior, shape, symmetry in transport gradients and evolution in time. The 20-year planform evolution of beach nourishments in simplified settings is examined using the shoreline evolution model in the Littoral Processes FM framework.

Forfattere:

Sofie Kamille Astrup and Serena Pilunnguaq Sørensen

Kystdirektoratet

Hent rapporten her

Risikoanalyse

Til risikoanalyse i forbindelse med ekstremhændelser anvendes bl.a. højvandsdata fra historiske stormflodshændelser, som indarbejdes i modeller.

The focus of this thesis is placed on Nørlev Strand, a locality of Hjørring Kommune in the Northwest coast of Denmark. Nørlev Strand is a small residential area of summer houses, and therefore it doesn’t represent a key point of the national plan of coastal protection. Apart from national actuations, in Denmark the responsibility of coastal protection in these situations of local interest, lies on the proprietaries of the houses. Even though, the area has experienced for decades the harassment of the sea and the coastline has showed a clear setback, which has lead to the loss of some of the houses. The core of this thesis is then, the development of a model that describes properly the climate and that can be adapted to different design conditions.

Forfatter:

Ofelia Yocasta Rivero

Kystdirektoratet

Hent rapporten her

Idet Danmark er omkranset af cirka 7400 kilometer dynamisk kystlinje, er kystsikring et emne, der fra regeringens side bør sættes ekstra fokus på i forbindelse med de fremtidige klimaændringer, for at undgå problemer med erosion af kysten eller oversvømmelse på udsatte strækninger. Problemet på kyststrækningen ved Thyborøn er, at klimaændringerne vil resultere i, at de kystdynami-ske processer i fremtiden vil accelerere og påvirke menneskelige værdier i og omkring byen. Hvis ikke der foretages en indgriben vil naturens kræfter dominere.

Forfattere:

4. semesters geografistuderende på Aalborg Universitet i foråret 2010

Kystdirektoratet

Hent rapporten her