Svar på typiske spørgsmål

Hvor må jeg færdes på Naturstyrelsens arealer? Hvad stiller jeg op med et forladt rålam?
Find svar på nogle af de spørgsmål, Naturstyrelsen typisk bliver stillet.