Kontakt

Hvem skal jeg kontakte

Hvem skal jeg kontakte?

Dansk Ornitologtisk Forening (DOF) har nedsat en storkegruppe, som sikkert vil være interesserede i at få oplysninger om storken.

Læs mere på DOF's hjemmeside

DOF kan kontaktes på Obfuscated Email

Oplysninger om fundne ringmærker eller ringmærkede fugle skal til Ringmærkningscentralen ved Statens Naturhistoriske Museum i København.

fuglering.dk kan man registrere den pågældende ring, og hvordan, hvor og hvornår man har fundet ringen eller den ringmærkede fugl.

På den måde er man med til at hjælpe forskningen.

Læs mere om ringmærkning

Man skal ikke kontakte nogen, men man kan kontakte DCE, Aarhus Universitet som står for den danske rødliste.

Er der tale om en fugl eller pattedyr, kan man også sende dyret til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Man kan se mere om, hvordan man indsender vildt til undersøgelse på vildtsundhed.dk  

 

Du skal kontakte Naturstyrelsen på Obfuscated Email 

Hvis du finder et dyr eller en plante, som du mener aldrig tidligere er blevet registreret, skal du kontakte Zoologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum på Obfuscated Email

Læs mere på Statens Naturhistoriske Museums hjemmeside 

Du kan henvende dig til Fødevarestyrelsen i åbningstiden på tlf. 72 27 69 00. Fødevarestyrelsen vil herefter vurdere, om en eller flere fugle skal sendes til undersøgelse for fugleinfluenza. Man kan på Fødevarestyrelsens hjemmeside læse meget mere om fugleinfluenza, og hvad man skal gøre, hvis man finder døde fugle.

Fødevarestyrelsens hjemmeside 

Generelt gælder, at hvis du finder et dødt dyr på Naturstyrelsens arealer, kan du henvende dig til den lokale enhed. Som udgangspunkt vil døde dyr ikke blive fjernet fra styrelsens arealer, men få lov til at ligge og indgå i den naturlige fødekæde.

Find Naturstyrelsens lokale enheder

Hvis du finder et såret eller nødstedt dyr, kan du kontakte Dyrenes Vagtcentral på tlf. 1812.

Kan du ikke ringe til 1812?
Du kan da i stedet ringe til 01812 eller direkte til Dyrenes Beskyttelse på 33 28 70 00og blive stillet om til Vagtcentralen.

Dyrenes Vagtcentral er oprettet af Dyrenes Beskyttelse og samarbejder bl.a. med Falck, vildtplejestationer, dyreinternater og politiet.

Læs mere om Dyrenes Vagtcentral 

Ja, man kan kontakte Naturstyrelsens lokale enhed eller Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Statens Naturhistoriske Museum har en hjemmeside, hvor man kan anmelde observereringer af ringmærkede fugle. Museet vil blive glad for din rapportering, hvad enten fuglen er fundet død eller levende. Find linket her

Naturstyrelsen varetager bekæmpelsen af mårhund på Naturstyrelsens arealer. Hvis man ser en mårhund på Naturstyrelsens arealer, så skal man henvende sig til Naturstyrelsens lokale enhed. Læs mere om mårhunden