Lystfiskeri

Lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer

Koncentrer fiskeriet til de perioder, hvor vandplanterne fylder mindst. Vandplanter er vigtige, for de sikrer en god vandkvalitet og giver gode skjule- og levesteder for smådyr og fisk. En mose med en god bestand af vandplanter har mere klart vand og kan derfor også opretholde en større bestand af fisk.

Ja, det er tilladt uden for fredningstiden. Fredningsperioden er fra 1. oktober til 31. juli for hunkrebs og fra 1. oktober til 31. marts for hankrebs.

Nej, for ikke-hjemhørende fisk kan have en negativ virkning på andre dyr og planter, da fisken eller dens æg kan sprede sig til andre søer, åer eller vandløb ved oversvømmelser eller ved, at fugle transporterer æg i deres fjerdragt.

Alle mellem 18 og 65 år, som fisker i Danmark, skal have det statslige fisketegn, medmindre det drejer sig om fiskeri i Put & Take-søer, eller hvis man selv er grundejer med fiskeret og har direkte adgang til åer, søer eller vandløb.

Ja, uanset om fiskene i en sø eller å er sat ud eller er naturligt afkom, så er de omfattet af reglerne om mindstemål og fredningstider.

Alle personer over 18 år skal indløse fisketegn inden fisketuren, men hvis forældre kun hjælper til med agning, udkast, indspinning (forhåbentlig af fangst)også videre og ikke selv har gang i en fiskestang, så er det ok.