Naturstyrelsens enheder og chefer

Hovedkontor i Randbøl


Natur

Opgaver

 • Arealplanlægning: Driftsplaner, generelle politiker og retningsliner for arealdriften – f.eks. naturnær skovdrift, landbrugsdrift, jagtpolitik, fortidsminder
 • IT og Data: IT-drift og udvikling. Sikkerhedspolitik. Forretningsunderstøttende systemer og data
 • Biodiversitetsteam: Biodiversitet i skove og på lysåben natur samt arter på styrelsen arealer.
 • Friluftsteam: Friluftsliv, partnerskaber og fondssamarbejde, lokale grønne partnerskaber, statslig skovrejsning

Opgaver

 • Naturprojektteam: Lavbunds- og vådområdeprojekter, projekter til udtagning af landbrugsjord, LIFE projekter

Inken Breum Larsen

Naturprojektchef

Sekretariat

Opgaver

 • Direktionssekretariat: Leverancestyring, ministersager samt strategi og policy
 • Kommunikation: Pressebetjening, nyhedsformidling, sociale medier og web
 • HR: Rekruttering, personalesager, kompetenceudvikling, organisationsudvikling samt arbejdsmiljø og trivsel.   
 • Jura: Juridisk bistand til hele styrelsen og rådgivning i forbindelse med køb/salg/udlejning af ejendomme.

Mads Christensen

Kontorchef

Økonomi

Opgaver

 • Budget: Finanslov, Bevillinger, budgetanalyser samt generel styring.
 • Bygninger: Administration og renovering af Naturstyrelsens ejendomme.
 • Handel: Årsrapport, Maskindrift, Handel- og Kreditpolitik
 • Regnskab: Regnskab, kontering og controlling.

Lokale enheder


Blåvandshuk

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • afholder jagtprøver

Storstrøm

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Bornholm

Opgaver

 • Arealforvaltning

Driftscentret

Opgaver

 • Træhugst
 • Salg af træ
 • Udbud og indkøb

Peter Chrois Møller

Skovrider – Chef for Driftscentret

Fyn

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Jagtprøver

Jakob Harrekilde Jensen

Skovrider

Himmerland

Opgaver

 • Arealforvaltning

Hovedstaden

Opgaver

 • Arealforvaltning

Kronjylland

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Vestjylland

Opgaver

 • Arealforvaltning

Nordsjælland

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Jens Bjerregaard Christensen

Skovrider

Søhøjlandet

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Sønderjylland

Opgaver

 • Arealforvaltning

Thy

Opgaver

 • Arealforvaltning

Trekantsområdet

Opgaver

 • Arealforvaltning

Inken Breum Larsen

Skovrider

Vadehavet

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Vendsyssel

Opgaver

 • Arealforvaltning

Jesper A. Blom-Hansen

Skovrider

Midtsjælland

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Jens Peter Simonsen

Skovrider