Strategi, mål og resultater

Naturstyrelsens vision

Naturstyrelsens vision præsenterer de nye rammer og vision for vores fælles natur.

Læs visionen her

Naturstyrelsens strategi

Naturstyrelsens strategi sætter den fælles retning for perioden 2019-2022.

Læs strategien her

Mål- og resultatplan

Hvert år indgår Naturstyrelsen en mål- og resultatplan med Miljøministeriets Departement.

Læs mål- og resultatplanerne her

Årsrapporter

Årsrapporterne omfatter de hovedkonti på finansloven, som Naturstyrelsen - herunder Kystdirektoratet - er ansvarlig for.

Læs årsrapporterne her

Ligestillingsinitiativer

Ligestillingsinitiativerne omfatter de indsatser der skal være til at fremme ligestilling i Naturstyrelsen.

Læs ligestillingsinitiativerne her

Fakta om de statslige naturområder

Hvad rummer den statslige natur, og hvad tilbyder den danskerne? 

Se mere her