Strategi, mål og resultater

Naturstyrelsens strategi

Naturstyrelsens strategi sætter den fælles retning for perioden 2019-2022.

Læs strategien her

Resultatkontrakter

Hvert år indgår Naturstyrelsen en resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriets Departement.

Læs resultatkontrakterne her

Årsrapporter

Årsrapporterne omfatter de hovedkonti på finansloven, som Naturstyrelsen - herunder Kystdirektoratet - er ansvarlig for.

Se årsrapporterne her

Fakta om de statslige naturområder

Hvad rummer den statslige natur, og hvad tilbyder den danskerne? 

Se mere her