Skov og natur i tal

Her har vi samlet let tilgængeligt materiale om de danske skove og naturarealer.

Materialet fokuserer på den daværende Skov- og Naturstyrelses ressort - såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver.

Tabeller og figurer mv. bygger på materiale fra et større antal kilder og må citeres mod kildeangivelse "Skov og natur i tal, www.naturstyrelsen.dk ".

Du kan finde tal for bl.a. fredede dyr og planter, stormfald, fordelingen af træarter og meget mere.

Skov og natur i tal 2010 (pdf; 0,5 mb)