Ligestillingsinitiativer

Ligestillingsinitiativerne omfatter de indsatser der skal være til at fremme ligestilling i Naturstyrelsen.

Alle medarbejdere i Miljøministeriet har lige muligheder uanset den enkeltes køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnicitet, handicap, alder, religion m.fl. Vi ønsker at signlaere dette budskab tydeligt overfor samtlige af vores medarbejdere, fordi:

  • Vi er og vil være en arbejdsplads, hvor du kan være den, du er.
  • Forskellige baggrunde tilfører nuancer og perspektiver ind i det daglige arbejde.
  • Diversitet styrker de resultater, vi leverer, bidrager til et godt arbejdsmiljø, øger innovation og kvalitet opgaveløsningen, aktiverer flere talenter og danner et bedre rekrutteringsgrundlag.

For at fremme ligestilling arbejder vi aktivt for at:

  • Modarbejder stereotype opfattelse og forventninger til hinanden.
  • Medarbejderens køn ikke begrænser muligheden for fleksibilitet i hverdagen, orlov m.m
  • Alle medarbejdere har lige muligheder for at avancere og har lige adgang til kompetenceudvikling
  • Sikre ligeløn, og at medarbejdere aflønnes uafhængigt af deres køn.

Koncernledelsen står i spidsen for at sikre, at ligestillingsarbejdet prioriteres og opnås.

De enkelte institutioners direktioner er ansvarlige for implementering af koncernledelsens beslutning.

Herunder kan du se og hente de seneste indsatser i Naturstyrelsen:

Naturstyrelsens ligestillingsinitiativer