Naturstyrelsens strategi

Naturstyrelsen har som hovedopgave at være den statslige forvalter af vores fælles natur. Både på land og i kystzonen. Naturstyrelsens strategi sætter den fælles retning for perioden 2019-2022.

Du kan læse Naturstyrelsens strategi ved at hente den som PDF-fil.

Hent Naturstyrelsens strategi 2019-2022

Naturstyrelsens seks strategiske pejlemærker angiver retningen for perioden 2019-2022.

Natur for alle Mere og vild natur Bedre natur-oplevelser i hele landet Natur tilgængelig for alle     Klima- robuste kyster Mindre risiko for oversvømmelse og erosion Omkostningseffektiv kystbeskyttelse Viden og vejledning, der giver værdi    Borgere og brugere i centrum Tæt på i hele landet Lyttende og løsningsorienteret Fagligt velfunderet og transparent Dialog og samarbejde, der skaber resultater   Fagligt fyrtårn Fagligt førende på natur og kyst Samarbejde og vidensdeling nationalt og internationalt Synlig formidling af vores viden    Attraktiv samarbejdspartner Statens skov- og naturarealer som ramme for samarbejde Efterspurgt viden Professionel og ordholdende    Sammenhængende og effektiv organisation Central styring og decentral ledelse Løbende forbedringer Mod til forandring Attraktiv arbejdsplads