Årlig beretning vedrørende whistleblowerordning

Det følger af whistleblowerordningens § 27, at Naturstyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om aktiviteter efter whistleblowerordningen.

Oplysningerne for perioden 1. januar 2022 – 1. januar 2023 fremgår af nedenstående oversigt.

Naturstyrelsens whistleblowerordning i 2022
Antal modtagne indberetninger 1
Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet 0
Antal afviste indberetninger 1
Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 0