Værdifulde geologiske områder

Geologisk ordliste

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

A

Abrasionsflak/-flade . 
Lavvandet område dannet ved bølgeerosion. Foran moræneklinter ofte karakteriseret ved spredtliggende store sten og blokke.

 

B

Bakkeø:

Barre:

Barriereø/-odde:

 

C

Cementsten:

 

D

Danekræ:

Drag:

 

E

 

F

Fed:

Flak:

Fossil:

 

G

Glaciallandskab:

 

H

 

I

Isobase:

 

J

 

K

Kalv: Sandakkumulation på et højtliggende glacialt flak omkring 0-isobasen.

Kamebakke:

Kanalås:

Klimp:

Krumodde:

 

L

Litorina:

Lo:

 

M

Marint forland:

Materialetransport:

 

N

 

O

Ovn:

 

P

Parabelklit:

Pold:

 

Q

 

R

Retodde:

Randmoræne:

Rullestensstrandvold: se "strandvold"

 

S

Salthorst:

Strandpille:

Strandvold:

 

T

Terminalretning:

Till:

Tombolo: se "drag"

 

U

Udligningskyst:

 

V

Vinkelforland:

 

W

 

X

 

Y

Yoldiahavet:

 

Z

 

Æ