Værdifulde geologiske områder

16. Lodbjerg-Thyborøn-Bovbjerg

Thisted Kommune

Geologi
I Lodbjerg kystklint findes et op til 10 meter højt profil i istidslag med en flage af glimmerler fra Oligocæn, Tertiærtiden (Palæogen). Her ses også uforstyrret klitudvikling.
Naturligt gennembrud (Thyborøn Kanal 1862) af et barrieresystem med efterfølgende ændring af materialetransport, kystprofil og kysttilbagerykning.

Bovbjerg viser et enestående geologisk profil, hvor Hovedopholdslinjen rammer ud i kysten.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Lodbjerg: Godt blottet profil med deformerede lag. Glimmerleret indeholder talrige fossiler.

Bovbjerg: Som tværsnit hen over Hovedopholdslinjen for Weichsel Isen har Bovbjerg profilet international forskningsmæssig interesse.


Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes rimeligt åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Der bør derfor ikke ved Bovbjerg etableres yderligere kystsikringsarbejder.

Det vil være værdifuldt, at det bagvedliggende landskab holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 16 & 76

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Ja/Nej

Nationale Kystlandskaber

NK-80

GeoSite

GS 4-4

Andre

Kortmateriale