Spodsbjerg

Langeland Kommune

Geologi
Langelands landskabelige særpræg er øens langstrakte form kombineret med de parallelle rækker af  små hatformede enkeltbakker. Disse rækker løber svagt skævt på Langelands hovedretning, og et fremtrædende bælte af hatformede bakker træder ud i kystlandskabet omkring Spodsbjerg. Her afspejler det sig som en vekslen mellem små, fremspringende klinter og marint forland i lavningerne. Området ligger i øvrigt nær ved 0-isobasen.

Øvrige søgeord:

Værdi

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 133

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 45

GeoSite

Andre

Kortmateriale