Værdifulde geologiske områder

245. Rands Fjord

Vejle Kommune
Fredericia Kommune

Geologi
Rands Fjord: Udmundingen af Elbodalen i Vejle Fjord sker gennem Rands Fjord, der i dag er afskåret fra fjorden af marint forland. Elbodalen er en del af et dalstrøg, der er tolket som en tunneldal, men placering og retning parallelt med den tidligere isrand er usædvanlig. Langs sydkysten af Vejle Fjord findes flere gode blotninger i Vejle Fjord Formationen, ikke mindst ved Hvidbjerg.

Øvrige søgeord:

Værdi
Den geologiske værdi af Rands Fjord knytter sig til den ejendommelige tunneldal-struktur.

Naturforvaltning
-
-
-
-

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 207

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nej

Nationale Kystlandskaber

NK 58

GeoSite

Andre

Kortmateriale