Værdifulde geologiske områder

25. Strandby-Farsø

Vesthimmerland Kommune

Geologi

Podzol-dannelse (jordbundsudvikling) i et flyvesandsområde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området har undervisnings- og forskningsmæssig værdi, idet podzol-dannelsen her kan følges i et tidsmæssigt perspektiv.

Naturforvaltning
Dybtgående jordbehandling og ændring af vegetation vil være i modstrid med de geologiske interesser.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 25

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Ja/Nej

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 11-3

Andre

Kortmateriale