Værdifulde geologiske områder

251. Thyborøn

Lemvig Kommune

Geologi

Kystudviklingen foran Nissum Bredning er et storslået eksempel på bugtlukning foran et glaciallandskab. På grund af den massive materialetransport, der fra begge sider er rettet ind mod bredningen, er denne blevet lukket af tangerne ved Agger og Thyborøn. Tangerne fastholdes ved kystsikring og –fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Uden disse indgreb ville indsejlingen sandsynligvis være lukket. Det er således sandsynligt, at Limfjorden har været lukket mod vest fra Vikingetid og frem til 1825, hvor Agger Tange for første gang i nyere tid blev gennembrudt.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi

Lokalitetens værdi knytter sig bredt til de meget aktive processer, man her kan iagttage i forbindelse med bugtlukning og tangedannelse. Fx er strømhastigheden gennem Thyborøn Kanal blandt de største i Danmark (6 knob = 3m/sek). Endvidere er klitområdet mellem Lodbjerg og Lyngby værdifuldt, fordi det er blandt de mest veludviklede langs den jyske vestkyst og i stor udstrækning uforstyrret af bebyggelse mv.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at klinområdet mellem Lodbjerg og Lyngby fortsat kan udvikle sig frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nej

Nationale Kystlandskaber

NK 80

GeoSite

Andre

Kortmateriale