Skellerup Nygårde

Silkeborg Kommune

Geologi

Lokaliteten er en grusgrav, hvori der er registreret tills og smeltevandsaflejringer fra Elster, Saale og Weichsel Istiderne. Lagene er deformerede ved istryk. Den nedre del af lagfølgen indeholder en flage af glimmerler og -sand. Glimmerleret er afsat før istiden i seneste del af Neogen og en korrelation til det pliocæne tidsafsnit er foreslået.

Øvrige søgeord:

Værdi

Lag fra det pliocæne tidsafsnit tidsafsnit kendes kun fra meget få lokaliteter i Danmark, hvorfor lokaliteten har stor geologisk bevågenhed. I glimmerleret har man fundet fossile planterester, hvilket er interessant, idet disse ikke er hyppige i denne type aflejringer.

I 1993 var den dybere del af graven fyldt op, således at lag fra Pliocæn og de ældre kvartære aflejringer ikke længere var tilgængelige. Graveområdet er nu under endelig afvikling og der er risiko for, at hele området efterbehandles til landbrugsformål.

Naturforvaltning
-
-
-
-

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Kortmateriale