Nørre Vedby Grusgrav

Guldborgsund Kommune

Geologi
På Falster findes flere israndslinjer, som på trods af senere udglatning stadig kan erkendes i landskabet, og en af de markante kan følges fra Vålse Vesterskov over Nr. Vedby og til Pomle Nakke ved østkysten af Falster. Grusgraven ved Nr.Vedby giver indsigt i en istandslinjes indre geologiske opbygning og de processer, som sker under dannelsen.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Lokaliteten har værdi, fordi den giver indsigt i, hvordan israndslinjers indre geologiske opbygning ser ud. Samtidig hermed kan der indhentes informationer om de processer og enorme kræfter, der skabte dem.

Naturforvaltning
Med tiden vil profilerne skride sammen, hvorefter lagene og strukturerne ikke kan iagttages i deres fulde pragt. Det er derfor vigtigt, at der indgås aftaler om oprensning af profilerne samt sikring af offentlighedens adgang.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Kortmateriale