Systofte Grusgrav

Guldborgsund Kommune

Geologi
I Systofte Grusgrav findes et 300 meter langt profil gennem en kuppelbakke, som blev dannet under Hovedfremstødet og udglattet under Bælthavfremstødet.

Øvrige søgeord: Weichsel

Værdi
Lokaliteten har værdi, fordi den giver indsigt i istidslandskabets komplicerede opbygning på Falster, hvor der findes mange kuppelbakker. Desuden illustrerer geologien på lokaliteten, hvordan disse bakker dannes ved deformationsprocesser i forbindelse med isoverskridelse af et eksisterende landskab.

Naturforvaltning
Profilerne skrider let sammen i de forholdsvis løse aflejringer, og derfor er det påkrævet at oprense dem ind imellem. Den fortsatte grusgravning under grundvandsspejlet truer på længere sigt adgangen til profilerne, fordi der dannes en stor sø. Det vil være værdifuldt, at en stejlvæg med instruktivt profil sikres for eftertiden.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Kortmateriale