Venø

Struer Kommune

Geologi

Øvrige søgeord:

Værdi

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de kystdannende processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 72

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Kortmateriale