Korevle

Odsherred Kommune

Geologi
Barrierekyst under stadig udbygning siden stenalderhavets maksimum. Det marine forland bygger ud på den flade hedeslette foran Odsherredbuerne. Udbygningen sker i form af barrieredannelser, hvoraf Korevle er den yngste. De ældre barrierer fremstår som vidtstrakte strandvolde i Trundholm Mose.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Korevle er et eksempel på en vesteksponeret, østdansk barrieredannelse. Trundholm Mose er central for studiet af stenalderhavets niveauændringer. Ligeledes har de kulturhistoriske spor en betydelig interesse.
Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI-135

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 8

GeoSite

Andre

Kortmateriale