Værdifulde geologiske områder

157. Strandegård Dyrehave

Faxe Kommune

Kystklinten er for tiden skredet helt til, og man kan kun fornemme klintens geologiske opbygning. Foto: Storstrøms Amt

Geologi

I den lave, ca. een km lange klint ved Strandegård Dyrehave ses profiler med foldet marint ler fra Eem Mellemistid og moræner fra Weichsel Istid. Klinten er meget tilskredet og tilgroet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Klinten ved Strandegård Dyrehave har været en nøglelokalitet for studiet af Weichsel nedisningen i sydøst-Danmark, og den har fortsat stor forsknings- og undervisningsmæssig betydning, til trods for den nu er i et modent stadie med nedskridning og tilgroning.

Naturforvaltning
-
-
-
-

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 167a

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Storstrøm

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre

Kortmateriale