Naturgenopretning af Alling Å - Indkaldelse af idéer og forslag

Fussingø statsskovdistrikt ønsker, at gennemføre et projekt, så ådalen bliver betydeligt vådere end den er i dag. Projektet skal gennemføres via frivillige aftaler og støttes af en jordfordeling.

Århus amt arbejdede i 2002 med et projekt om naturgenopretning af Alling å, men det lykkes ikke at finde midler til projektet på det tidspunkt.
Projektet er efter kommunalreformen overtaget af Fussingø statsskovdistrikt. Skovdistriktet ønsker at gennemføre et projekt, så ådalen bliver betydeligt vådere end den er i dag. Projektet skal gennemføres via frivillige aftaler og støttes af en jordfordeling.  Projektområdet strækker sig fra lidt øst for motorvejen til Vester Alling.

Alling Å - projektområde vist med blåt
Alling Å - projektområde vist med blåt

Inden projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg og en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse).
Naturstyrelsen – Aarhus har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet.

Få idéoplægget eller yderligere oplysninger om projektet ved henvendelse til miljøcentret:
Kirsten Lavtsen
Obfuscated Email
Tlf.: 72 54 82 98
Naturstyrelsen – Aarhus opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

På baggrund af idéfasen laves der en redegørelse om de miljømæssige konsekvenser. Redegørelsen sendes i offentlig høring og først derefter træffes miljøcenteret beslutning om projektet.
Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet kan sendes til Naturstyrelsen – Aarhus frem til:
19. december 2007

Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Miljøministeriet
Naturstyrelsen – Aarhus
Lyseng Allé 1, 8270  Højbjerg
E-mail: Obfuscated Email
Anfør venligst: Alling å på henvendelsen og husk kontaktoplysninger, så vi kan orientere om det videre arbejde.