VVM for Aalborg Portland - Indkaldelse af idéer og forslag

05-10-2011

Aalborg Portland ønsker at foretage ændringer på virksomheden og projektet skal miljøvurderes i en såkaldt VVM-proces. Frist for idéer og forslag: 2. november 2011.


Aalborg Portland ønsker at foretage ændringer på virksomheden. Virksomheden ønsker blandt andet at kunne anvende en større mængde alternative brændsler og råmaterialer, samt at etablere en ny ovn til cementproduktion. Projektet skal miljøvurderes i en såkaldt VVM-proces, inden der kan meddeles tilladelse til projektet. Forud for miljøvurderingen indkaldes der til idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være forslag til alternative løsninger og idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt i miljøvurderingen. Denne debatfolder beskriver projektet og VVM-processen. Selve miljøvurderingen kommer i offentlig høring på et senere tidspunkt i processen.

Frist for idéer og forslag: 2. november 2011

VVM for Aalborg Portland - Indkaldelse af idéer og forslag

Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse og ændringer af produktionen på Aalborg Portland

VVM anmeldelse - Aalborg Portland