DONG Olierør og Shell Havneterminal i Fredericia: Indkaldelse af idéer og forslag

15-01-2010

Naturstyrelsen – Odense har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af de ændrede anlægs og driftsbetingelsers virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Frist foridéer og forslag: 16. dec. 2009

VVM for anlægsændringer og ændrede driftsvilkår for DONG Olierør og for LPG udskibningsfaciliteter på Shell Havneterminal i Fredericia forårsaget af tilslutning af Hejre-feltet

– Indkaldelse af idéer og forslag

Naturstyrelsen – Odense har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af de ændrede anlægs og driftsbetingelsers virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Projektet omfatter etablering af anlæg for behandling og lagring af letflygtige kulbrinter på DONG Råolieterminalen Fredericia samt øget udskibning af LPG (Liquified Petroleum Gas) fra Shell Havneterminalen Fredericia.

Naturstyrelsen – Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Naturstyrelsen – Odense har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt herunder eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Naturstyrelsen – Odense senest den 16. december 2009. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5250 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00057

Idéoplæg

Bygherrens anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Projektbeskrivelse