H. Daugaard A/S: Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt tillæg til miljøgodkendelse

09-06-2010

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige stoffer på virksomheden H. Daugaard A/S i Vamdrup i Kolding Kommune. Indsigelsesfrist: 4. august 2010.

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige stoffer på virksomheden H. Daugaard A/S i Vamdrup i Kolding Kommune. Samtidig offentliggøres udkast til tillæg til miljøgodkendelse for virksomheden.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, som er godkendelsesmyndighed. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring.

Det øgede oplag af stoffer, hvis klassificering er omfattet af Risikobekendtgørelsen, forudsætter udover kommuneplantillægget og VVM-redegørelse også en VVM-tilladelse jf. § 2, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen. En miljøgod-kendelse med risikovurdering træder i dette tilfælde i stedet for VVM tilladelsen.

Se forslaget til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og tillæg til miljøgodkendelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderlige oplysninger.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemeærkninger til planforslaget, VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Naturstyrelsen – Odense frem til den 4. august 2010. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr.nr. ODE-430-00143

Forslag til kommuneplantillæg
VVM-redegørelse
Tillæg til miljøgodkendelse