Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland : Indkaldelse af idéer og forslag

15-01-2010

Energinet.dk ønsker at udbygge gastransmissionsnettet i Syd- og Sønderjylland. Projektet består dels af en dublering af den eksisterende gasledning mellem Ellund og Egtved og dels af en ny kompressorstation

Energinet.dk ønsker at udbygge gastransmissionsnettet i Syd- og Sønderjylland. Projektet består dels af en dublering af den eksisterende gasledning mellem Ellund og Egtved og dels af en ny kompressorstation. Før Naturstyrelsen – Odense kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes kommuneplantillæg og en vurdering af gasledningens og kompressorstationens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen – Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Naturstyrelsen – Odense har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget herunder eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet kan sendes til Naturstyrelsen – Odense frem til den 5. januar 2010. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00021

Idéoplæg