Vindmøller ved Rens Hedegård Plantage: Forslag til kommuneplantillæg m.v

15-01-2010

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opstilling af vindmøller ved Rens Hedegård Plantage I Aabenraa Kommune. Frist for indsigelser mv.: 4. november 2009.

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for opstilling af vindmøller ved Rens Hedegård Plantage I Aabenraa Kommune. Baggrunden for plan-forslaget er, at Wind 1 A/S ønsker at opstille 5 vindmøller på op til 150 m i et område syd for Rens Hedegård Plantage.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer. Projektet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også en tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen – Odense frem til den 4. november 2009. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.ODE-200-00026.

Forslag til kommuneplantillæg

VVM-redegørelse (lav kvalitet af grafik og fotos)
Del 1 (høj kvalitet) Side 1-69
Del 2 (høj kvalitet) Side 70-110
Del 3 (høj kvalitet) Side 111-162