Vindmøllepark ved Bølå: Forslag til kommuneplantillæg med VVM

11-05-2010

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af vindmøllepark ved Bølå. Frist for bemærkninger: 30. juli 2010.

Naturstyrelsen – Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af vindmøllepark ved Bølå. Baggrunden for planforslaget er, at Wind1 A/S ønsker at opstille højst 8 vindmøller med en max højde på 100 m i forlængelse af de eksisterende vindmøller ved Bølå.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer. Projektet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også en tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen – Odense frem til den 30. juli 2010. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.ODE-202-00006

Forslag til kommuneplantillæg inkl. ikke-teknisk resume

VVM-redegørelse del I

VVM-redegørelse del II

VVM-redegørelse del III